2008, Vol. 19. #1-2  
   

Biju Kumar, Kurian Mathew Abraham
IMPACT OF CHECK DAMS ON THE HYDROGRAPHY OF A TROPICAL RIVER, BHARATHAPUZHA, KERALA, INDIA

download
    У. М. Альошкіна
ЕМЕРГЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОСИСТЕМ м. КИЄВА
download
     
   
О. О. Баранова
ВОДОРОСТІ В ПЕРВИННИХ СУКЦЕСІЯХ НА ЗАЛІЗОРУДНИХ ВІДВАЛАХ КРИВОРІЖЖЯ
download
     
   
Ю. Л. Бредіхіна
ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ РІЗНОМАНІТНОСТІ ДЕНДРОФЛОРИ м. МЕЛІТОПОЛЯ
download
     
   
В. А. Васін, В. О. Лях
УСПАДКУВАННЯ ДЕЯКИХ ІНДУКОВАНИХ ХЛОРОФІЛЬНИХ МУТАНТНИХ ОЗНАК У СОНЯШНИКУ
download
     
   
Л. Г. Вельчева, Л. В. Антоновська
ВИВЧЕННЯ СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ МЕТОДОМ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ
download
     
    І. В. Гончаренко
МОДУЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ БАЗ ДАНИХ ДЛЯ ЦІЛЕЙ ФІТОЦЕНОТИЧНОГО АНАЛІЗУ
download
     
   
В. П. Коломійчук
ФЛОРИСТИЧНІ ЗНАХІДКИ НА ТЕРИТОРІЇ АЗОВО-СИВАСЬКОГО НПП
download
     
   
О.С. Комаров, В.В. Бригадиренко
ОСОБЛИВОCТІ ФОРМУВАННЯ ФАУНИ ПІДСТИЛКОВИХ БЕЗХРЕБЕТНИХ АРЕННИХ ЛІСІВ р. ДНІПРО В УМОВАХ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
download
     
   
Л. О. Лобань
РОЗПОДІЛ РОСЛИННОСТІ В ЗАПОВІДНОМУ УРОЧИЩІ «ЯРИ-ПОРУБИ» В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ЕКОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ (ПОЛТАВСЬКА ОБЛ.)
download
     
   
Г. Н. Лысенко
ПИРОГЕННЫЕ АСПЕКТЫ АБИОТИЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ СТЕПНЫХ РЕЗЕРВАТНЫХ ЭКОСИСТЕМ
download
     
   
І. А. Мальцева, Ю. П. Адаменко, Т. І. Жогло, З. Г. Писанець, Є. І. Мальцев
ВПЛИВ НАДЛИШКУ ПЛЮМБУМУ І КУПРУМУ НА ГРУНТОВІ ВОДОРОСТІ
download
     
   
І. А. Мальцева, А. В. Посреднікова, Л. І. Доброрєз, В. Ю. Симоненко
ВОДОРОСТІ У МОНІТОРИНГУ ЗМІН рН СЕРЕДОВИЩА ҐРУНТІВ
download
     
   
О. В. Мацюра, М. В. Мацюра
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТРЕНДІВ ПТАХІВ У МЕЖАХ ЦІЛІСНИХ АРЕАЛІВ
download
     
   
Л. М. Намлієва
ЗАКОНОМІРНОСТІ РОЗПОДІЛУ ГАЛОФІЛЬНОЇ РОСЛИННОСТІ УЗБЕРЕЖЖЯ МОЛОЧНОГО ЛИМАНУ
download
   
   
С. Н. Подорожный, Е. А. Байдиков, О. Н. Разнополов
ОЦЕНКА ФИТОМАССЫ ЛУГОВЫХ БИОТОПОВ ОСТРОВА ТАТАРУ (УКРАИНА) ПРИ ВЫСОКОМ УРОВНЕ ВОДЫ В ДУНАЕ
download
   
   
О. Є. Пюрко
БІОРІЗНОМАНІТТЯ – ОСНОВА ПРИСТОСУВАЛЬНИХ ПЕРЕБУДОВ У РОСЛИННОМУ ОРГАНІЗМІ
download
   
   
С. С. Руденко, М. В. Талах
МЕТОДИКА ВІЗУАЛІЗОВАНОЇ ОЦІНКИ СЕРЕДОВИЩЕТВІРНОГО ВПЛИВУ ЕДИФІКАТОРА В ЛІСОВІЙ ЕКОСИСТЕМІ
download
   
   
Т. Є. Христова
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО НАПРЯМКУ ФІТОФІЗІОЛОГІЇ В УКРАЇНІ
download
   
   
Й. В. Царик, У. І. Копитко
МЕТАПОПУЛЯЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ASTRANTIA MAJOR L. НА ПІВНІЧНОМУ МАКРОСХИЛІ ЧОРНОГОРИ (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ)
download
   
   
В. С. Чернышенко, Я. Ю. Лысенко
ЭКОМОРФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ А. Л. БЕЛЬГАРДА КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ДЛЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ ПОПУЛЯЦИЙ
download
   
   
В. І. Шанда, Н. В. Хлизіна
ДО ТЕОРІЇ ОРГАНІЗОВАНОСТІ БІОГЕОЦЕНОЗУ
download
   
   
С. А. Яровой, Т. А. Яровая, А. Н. Солоненко
К ИЗУЧЕНИЮ ВОДОРОСЛЕЙ СОЛОНЧАКОВ БЕРДЯНСКОЙ КОСЫ В РАЙОНЕ ОЗЕРА КРАСНОЕ
download
   
   
« К Р У Г Л Ы Й С Т О Л »
ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО: СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ
г. ДЖАНКОЯ

download

download